You have a complaint against an EU institution or body?

Excluderea unui candidat, de către Oficiul European pentru Selecția Personalului, din procedura de selecție a personalului pentru funcționari civili ai UE în domeniul comunicării pentru faptul că nu îndeplinea criteriile de eligibilitate