You have a complaint against an EU institution or body?

Rozpatrzenie przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji wniosków o dostęp do dokumentów od akcjonariuszy hiszpańskiego banku Banco Popular, którzy uważają się za zainteresowane strony w ramach rozporządzenia dotyczącego jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 806/2014

Rozpatrzenie przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji wniosków o dostęp do dokumentów od akcjonariuszy hiszpańskiego banku Banco Popular, którzy uważają się za zainteresowane strony w ramach rozporządzenia dotyczącego jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 806/2014.