You have a complaint against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Decyzja

w sprawie 1409/2014/MHZ dotyczącej nieprzeprowadzenia przez Komisję Europejską uprzedniej oceny skutków umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem pod kątem przestrzegania praw człowieka

Sprawa dotyczy tego, czy Komisja Europejska powinna była przeprowadzić ocenę skutków pod kątem przestrzegania praw człowieka w kontekście swoich negocjacji zmierzających do zawarcia umowy o wolnym handlu z Wietnamem. Skarżący uważali, że taka ocena jest konieczna, natomiast stanowisko Komisji było takie, że ocena ta nie jest konieczna, ponieważ w 2009 r. została już przeprowadzona ocena skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do projektu umowy o wolnym handlu między UE a ASEAN, która obejmowała Wietnam.

Rzecznik stwierdziła, że nieprzeprowadzenie przez Komisję szczegółowej oceny skutków pod kątem przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do Wietnamu stanowiło przypadek niewłaściwego administrowania.  W marcu 2015 r. Rzecznik zaleciła, aby Komisja bezzwłocznie przeprowadziła taką ocenę.

Komisja odmówiła. Argumentowała, że jej „pozahandlowe instrumenty polityki” oraz klauzule dotyczące praw człowieka w umowie o partnerstwie i współpracy prowadzą do tego samego celu.

Rzecznik nie zgodziła się, podkreślając jednocześnie charakterystyczne cechy narzędzia, jakim jest ocena skutków pod kątem przestrzegania praw człowieka. Ponieważ w międzyczasie umowa została zawarta, Rzecznik zamknęła sprawę uwagą krytyczną.