You have a complaint against an EU institution or body?

Nieudzielenie przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych odpowiedzi na korespondencję dotyczącą rzekomo opóźnionej opinii w sprawie skargi związanej z dochodzeniem administracyjnym w Eurojuście