You have a complaint against an EU institution or body?

­Sposób, w jaki Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rozpatrzył wniosek o publiczny dostęp do streszczenia finansowanego przez siebie projektu modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej w Polsce