You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób w jaki Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) rozpatruje problemy związane z procedurą naboru pracowników w delegaturach UE