You have a complaint against an EU institution or body?

Odmowa udzielenia przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej publicznego dostępu do dokumentów związanych z przetargiem