You have a complaint against an EU institution or body?

Nieudzielenie przez delegaturę UE w Bośni i Hercegowinie odpowiedzi na e-maile dotyczące stypendium w ramach projektu S.I.P.A.S.