You have a complaint against an EU institution or body?

Odmowa udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących oceny skutków wniosku ustawodawczego w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania tego zjawiska