You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła wniosek o publiczny dostęp do dokumentu zawierającego wniosek ustawodawczy dotyczący sztucznej inteligencji