You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób, w jaki Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) rozpatrzyła wnioski o udzielenie informacji i publicznego dostępu do dokumentów dotyczących projektu finansowanego przez UE oraz na temat jego zgodności z wytycznymi UE w sprawie finansowania podmiotów izraelskich i ich działalności na okupowanych terytoriach palestyńskich