You have a complaint against an EU institution or body?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską odpowiedzi na pisma dotyczące organizacji konferencji poświęconej „Wolności religii w odniesieniu do uboju rytualnego”