You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób, w jaki Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny rozpatrzył skargę dotyczącą wypłaty świadczeń rodzinnych na rzecz emerytowanego urzędnika