You have a complaint against an EU institution or body?

Brak odpowiedzi Parlamentu Europejskiego na skargę administracyjną dotyczącą jego decyzji o zmianie charakteru umowy, na podstawie której został zatrudniony tłumacz konferencyjny