You have a complaint against an EU institution or body?

Brak udzielenia przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odpowiedzi na zapytanie na temat zaktualizowanych norm dotyczących sprzętu medycznego w statkach powietrznych