You have a complaint against an EU institution or body?

Brak podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o publiczny dostęp do dokumentów dotyczących postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii (GestDem 2022/0616)