You have a complaint against an EU institution or body?

Brak udzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na pytania skarżącego dotyczące rejestracji pojazdów silnikowych (trwająca sprawa dotycząca uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego CHAP(2013)3090/EU-Pilot 6060/14/ENTR)