You have a complaint against an EU institution or body?

Brak potwierdzenia przez Komisję Europejską otrzymania skargi o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącej kwestii związanych z wycofaniem funduszy UE na budowę obiektu turystycznego we Włoszech