You have a complaint against an EU institution or body?

Brak potwierdzenia przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) otrzymania zapytania dotyczącego rozumienia przez nią ograniczeń nałożonych na Rosję w następstwie inwazji na Ukrainę