You have a complaint against an EU institution or body?

Decyzja Parlamentu Europejskiego o odrzuceniu zgłoszenia na stanowisko specjalisty w zakresie międzykulturowości i języków