You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób rozpatrzenia przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) skargi dotyczącej domniemanego braku sprawiedliwości w procedurze wstępnego wyboru młodszych specjalistów w delegaturach