You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła wniosek o publiczny dostęp do dokumentów dotyczących otwartego konkursu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)