You have a complaint against an EU institution or body?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską (Europe Direct) odpowiedzi na e-mail dotyczący działalności zawodowej byłego urzędnika UE