You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób, w jaki Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) zastosowała się do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie oceny wniosku dotyczącego projektu w ramach programu „Horyzont 2020”