You have a complaint against an EU institution or body?

Nieudzielenie przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ – delegatura w Waszyngtonie, USA) odpowiedzi na korespondencję dotyczącą stażu, który musiał zostać przełożony i został odwołany z powodu COVID-19