You have a complaint against an EU institution or body?

Niepodjęcie przez Komisję Europejską działań w związku ze skargą w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii w związku z nadużywaniem umów na czas określony w hiszpańskim sektorze publicznym