You have a complaint against an EU institution or body?

Obawy dotyczące posiadania przez Europejski Bank Inwestycyjny wrażliwych danych osobowych kandydatów na stanowiska przed rozmowami kwalifikacyjnymi