You have a complaint against an EU institution or body?

Brak udzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na wniosek o publiczny dostęp do dokumentów dotyczących planowania gotowości i reagowania UE na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia