You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób, w jaki Komisja Europejska przeprowadziła proces prowadzący do zmiany polisy ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego dla Pomocniczych Tłumaczy Konferencyjnych