You have a complaint against an EU institution or body?

Zarzut podjęcia przez Komisję niewystraczających środków mających na celu pomoc naukowcom uczestniczącym w programie działania „Maria Skłodowska-Curie” w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19