You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób w jaki Europejski Bank Inwestycyjny ujawnia informacje o środowisku związane z projektami, które finansuje, lecz które są realizowane przez pośredników

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.