You have a complaint against an EU institution or body?

Sposób rozpatrzenia przez Komisję Europejską skargi dotyczącej tego, jak wiceprzewodnicząca Komisji do spraw demokracji i demografii publicznie odpowiedziała na krytyczny przekaz medialny

Sposób rozpatrzenia przez Komisję Europejską skargi dotyczącej tego, jak wiceprzewodnicząca Komisji do spraw demokracji i demografii publicznie odpowiedziała na krytyczny przekaz medialny.