You have a complaint against an EU institution or body?

Podstawą dochodzenia jest skarga, w której stwierdza się, że Europol nie prowadzi właściwego rejestru publicznego

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął dochodzenie w sprawie sposobu, w jaki Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) rejestruje dokumenty w kontekście swoich obowiązków wynikających z unijnych przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów.