You have a complaint against an EU institution or body?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął dochodzenie w sprawie sposobu, w jaki Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) rejestruje dokumenty w kontekście swoich obowiązków wynikających z unijnych przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów