You have a complaint against an EU institution or body?

Odmowa udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących różnych wydatków przewodniczącego Komisji Junckera (w trakcie podróży służbowej do Buenos Aires)