You have a complaint against an EU institution or body?

Zarzut domniemanego nieudzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dotyczących aktualnego stanu skargi dotyczącej naruszenia przepisów