You have a complaint against an EU institution or body?

Zarzut nieudzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na wiadomość e-mail odnoszącą się do skarg dotyczących naruszenia przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Rumunii

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.