You have a complaint against an EU institution or body?

Zarzut domniemanego nieudzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na skargę dotyczącą domniemanego naruszenia przepisów UE w zakresie zamówień publicznych w sprawie dotyczącej prac budowlanych na stacji kolejowej Hamburg-Altona