You have a complaint against an EU institution or body?

Odmowa Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia publicznego dostępu do dokumentów związanych z pracą byłego kierownika działu w Komisji, pracującego obecnie jako lobbysta – GESTDEM 2019/4113