You have a complaint against an EU institution or body?

Komercyjne sponsorowanie prezydencji Rady Unii Europejskiej

Commercial sponsorship of Presidencies of the Council of the European Union.