You have a complaint against an EU institution or body?

Ocena doświadczenia zawodowego kandydata w procedurze wyboru pracowników UE organizowanej przez Europejski Urząd Doboru Kadr w celu wyboru administratorów w dziedzinie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Ocena doświadczenia zawodowego kandydata w procedurze wyboru pracowników UE organizowanej przez Europejski Urząd Doboru Kadr w celu wyboru administratorów w dziedzinie archiwistyki i zarządzania dokumentacją.