You have a complaint against an EU institution or body?

Udzielenie przez Komisję Europejską odmowy dostępu do korespondencji i dokumentów związanych z rozmowami na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz dotyczącymi wytycznych EFSA w sprawie oceny ryzyka, na jakie narażone są pszczoły w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin (GestDem 2018/5423)