You have a complaint against an EU institution or body?

Udzielenie przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych odmowy pełnego publicznego dostępu do dokumentacji z posiedzeń panelu „Global Tech”

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.