You have a complaint against an EU institution or body?

Wykluczenie przez Europejski Urząd Doboru Kadr kandydata z procedury naboru urzędników służby cywilnej UE zajmujących się komunikacją z uwagi na niespełnienie kryteriów kwalifikowalności