You have a complaint against an EU institution or body?

De weigering van de Europese Investeringsbank (EIB) om het publiek toegang te verlenen tot een verslag en bestuurlijke aanbeveling van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) die naar de EIB zijn gestuurd in verband met een lening die is verstrekt aan de Volkswagen-groep, evenals de interne documenten van de EIB betreffende dat verslag en die aanbeveling

De weigering van de Europese Investeringsbank (EIB) om het publiek toegang te verlenen tot een verslag en bestuurlijke aanbeveling van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) die naar de EIB zijn gestuurd in verband met een lening die is verstrekt aan de Volkswagen-groep, evenals de interne documenten van de EIB betreffende dat verslag en die aanbeveling.