You have a complaint against an EU institution or body?

De behandeling door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van verzoeken om toegang tot documenten door aandeelhouders van de Spaanse bank Banco Popular die zichzelf beschouwen als belanghebbenden uit hoofde van de Verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (806/2014)

De behandeling door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van verzoeken om toegang tot documenten door aandeelhouders van de Spaanse bank Banco Popular die zichzelf beschouwen als belanghebbenden uit hoofde van de Verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (806/2014).