You have a complaint against an EU institution or body?

De weigering door de Europese Commissie om algemene toegang te bieden tot documenten inzake het door de EU gefinancierde TETRA-project betreffende de ontwikkeling van een synthetische trachea op basis van op autologe stamcellen geënt weefsel

The European Commission’s refusal to give public access to documents concerning the EU funded ‘TETRA’ project on autologous stem cell seeded tissue engineered trachea.