You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Besluit

in zaak 1409/2014/MHZ betreffende het verzuim van de Europese Commissie om vooraf een beoordeling uit te voeren van de mensenrechteneffecten van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam

De zaak betreft de vraag of de Europese Commissie een mensenrechteneffectbeoordeling had moeten uitvoeren in het kader van haar onderhandelingen voor het sluiten van een vrijhandelsovereenkomst met Vietnam. Klagers waren de mening toegedaan dat een dergelijke beoordeling noodzakelijk was. Het standpunt van de Commissie was echter dat dit niet het geval was, omdat er in 2009 al een duurzaamheidseffectbeoordeling was uitgevoerd in verband met een voorgestelde vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de ASEAN, waarbij Vietnam partij was.

De conclusie van de ombudsvrouw was dat het verzuim van de Commissie om een specifieke mensenrechteneffectbeoordeling uit te voeren met betrekking tot Vietnam wanbeheer vormde. In maart 2015 deed zij de aanbeveling dat de Commissie onverwijld tot een dergelijke beoordeling zou overgaan.

De Commissie weigerde. De Commissie voerde aan dat haar niet-handelsgerelateerde beleidsinstrumenten en de mensenrechtenclausules in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst datzelfde doel bereikten.

De ombudsvrouw was het daar niet mee eens en onderstreepte daarbij de kenmerken die inherent zijn aan de mensenrechteneffectbeoordeling. Aangezien de overeenkomst intussen is gesloten, sloot de ombudsvrouw de zaak met een kritische opmerking.