You have a complaint against an EU institution or body?

Verzuim van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming om te antwoorden op correspondentie over een beweerdelijk vertraagd advies over een klacht betreffende een administratief onderzoek bij Eurojust