You have a complaint against an EU institution or body?

Weigering van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten om het publiek toegang te verlenen tot documenten in verband met een aanbesteding